สร้างกล้ามท้องและรักษามันไว้ตลอดปี

สร้างกล้ามท้องและรักษามันไว้ตลอดปีสร้างกล้ามท้องและรักษามันไว้ตลอดปีกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการสะสมอย่างต่อเนื่องการลงทำวันละนิดๆหน่อยๆย่อมส่งผลดีในอนาคค ดีกว่าไม่ทำเลย

Posted by จิรายุ ตันตระกูล (Jirayu Tantrakul) on 15 ตุลาคม 2015

ที่มา เพจ จิรายุ ตันตระกูล (Jirayu Tantrakul)

Leave a Comment