ประวัติ ผจก.ทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี

นายวัชรพล โตมรศักดิ์

วันเดือนปีเกิด

4 มกราคม 2505

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน สะแกกรัง ซอย – ถนน โคกสูง-ขามทะเลสอ
ตำบล/แขวง พลกรัง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ : 0 4421 5373
โทรสาร : 0 4421 5798
อีเมล์ : –
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

นักการเมืองท้องถิ่น
ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

1.อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 4 สมัย
2.อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย
3.อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

 

Leave a Comment