สุพจน์ จดจำ

 สุพจน์    จดจำ

ชื่อ : สุพจน์ จดจำ (Supoj Jodjum)
วันเกิด : 02 มี.ค. 2533 อายุ : 24 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่ง : กองหน้า
เบอร์เสื้อ : 7
น้ำหนัก : 66 ก.ก.
ส่วนสูง : 177 ซ.ม.

Leave a Comment