“สวาทแคท” นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เปิดอคาเดมี่รับสมัครเยาวชน

ประกาศการรับสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพสำหรับเยาวชน

***คุณสมบัติ
1.เยาวชนอายุระหว่าง 11 – 14 ปี
(รุ่น 11-12 ปี รับทั้งชายและหญิง , รุ่น 13-14 ปี รับเฉพาะชาย)
มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมาหรือพื้นที่ใกล้เคียง (ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาฝึกอบรม)
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3.ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

***ระยะเวลาฝึกอบรม
ฝึกอบรมระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น.-18.00 น. ระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

***สถานที่ฝึกอบรม
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ,สนามกีฬามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

***ผู้ฝึกสอน
ควบคุมการฝึกอบรมและฝึกสอนโดย MR.SUGAO KAMBE หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ,โค้ชวิชาญ ฉะอ้อนศรี อดีตผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมา เอฟซี และทีมผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลอาชีพ

***หลักสูตรการฝึกอบรม
1.หลักสูตรการพัฒนาทักษะฟุตบอลเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับนักฟุตบอลอาชีพ จากประเทศญี่ปุ่น พัฒนาหลักสูตรโดย MR.SUGAO KAMBE และทีมสต้าฟโค้ชสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ตามมาตรฐานที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด กำหนด
2.หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

***ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบบรม 3,000.-บาท ตลอดหลักสูตร

***สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1.เกียรติบัตรรับรองการจบหลักสูตรจากสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
2.อบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องด้วยหลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ กำหนดหลักสูตรโดย MR.SUGAO KAMBE หัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
3.ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักฟุตบอลอาชีพทีม นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
4.เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC)
5.ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของทีม ACADEMY ในการเข้าแข่งขันฟุตบอลในรายการต่างๆในประเทศ
6.ชุดฝึกซ้อมจำนวน 2 ชุด
7.ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
8.สิทธิประโยชน์ในการรับส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าของสโมสร ฯ
***สถานที่รับสมัคร
ออฟฟิศสโมสร สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เริ่มรับสมัครเข้าร่วมอคาเดมี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัติ(ถ้ามี) และหนังสือรับรองแพทย์
ติดต่อ 081-487-8163 (พี่คำรน)

ที่มา / เพจ Nakhonratchasima FC (Official)

ภาพ /  เพจ Nakhonratchasima FC (Official)

Leave a Comment