สวาทแคท! เตรียมพร้อมบูรณาการร่วม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อคัดกรองแฟนบอลเข้าสนามฯ

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีมตรวจบูรณาการ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมา(ศปก.จ) ภายใต้ข้อสั่งการ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ได้แก่
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา
6 การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
7สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ออกปฏิบัติการร่วมกับทีมบูรณาการจังหวัดนครราชสีมาในการเตรียมการจัด การแข่งขัน กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำปี 2563( Thai league 1)จัดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณกิตติพงษ์ ชะนะภักดิ์ เลขานุการสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี ได้ให้ข้อมูลในการเตรียจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ สโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามประกาศของ (ศบค.) และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อความเชื่อมั่นให้แฟนบอลที่มาชมการแข่งขันรู้สึกปลอดภัยจาก COVID – 19

>>> เครดิต ภาพ/ข่าว : สวาทแคท นครราชสีมา มาสด้าเอฟซี

🔥 สนใจเข้ากลุ่ม ⚽️ รับตัว VIP แม่นมาก >>>  👉 bit.ly/2A3MpmW

Leave a Comment