ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นนักกีฬา eFootball PES 2020

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ต
เกม eFootball PES 2020 ของสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี

1. วาศิณ ชามาตย์ (บอล)
2. ณัฐพงษ์ คร่อมกระโทก (นัท)
3. ณัชพล แย้มสุวรรณ (โจ้)
4. กิตติภพ เรียงจอหอ (ตูตู้)
5. ชยพัทธ์ คัมภิรานนท์ (เพลง)
6. ศุภกิจ ทุติย์ (ดิว)
7. อนุรัชช์ มฤทธิดา (เติ้ล)
8. ภาณุวัฒน์ เพ็ชรพิมาย (ปอนด์)
9. เจษฎา ปกรณ์ภักดี (เจ)
10. เกรียงไกร บรรจงปรุ (ฟ้า)
11. รุ่งโรจน์ ประมล (ต้า)
12. พงศกร ธรรมขันแก้ว (หนุ่ย)
13. ภานุพงศ์ พงษ์พันธ์ (กุ้ง)
14. นินนาท ศรีบุญรอด (อาท)
15. วทัญญู ปิ่นน้อย (รถเบนซ์)
16. จามิกร ชนะกิจเจริญ (กร)
17. สาธร เพิ่มชาติ (ฟิวส์)
18. เกียรติศักดิ์ ทองดีนอก (โบ๊ต)
19. วิสูตร์ ไพศาลพิทยา (อั๋น)
20. อาทิตย์ คันทัพไทย (หรั่ง)
21. เอนก สายสาลี (เหนก)
22. สุรพงษ์ จันดีศรี
23. ชัยมงคล เบกขุนทด (เนสท์)
24. ธนากร ฤทธิ์ชัยภูมิ (เบียร์)
25. ยุทธศักดิ์ ช้อนขุนทด (แบงค์)
26. ธนกฤต กสิโกศล (กฤต)
27. กิตติศักดิ์ พวงสันเทียะ (ดิว)
28. ประสิทธิ์ สวาสดิ์รัตน์ (อินทร์)
29. ธวัชชัย เมืองแสน (โก้)
30. สุวพันธ์ เจริญสุข (โค้ก)
31. Kittikan Boonkam (Luke)
32. บฤงกฤษฎ์ พิทยาวิวัฒน์กุล (ไทย)
33. ธนภัทร ชรากาหมุด (นีโน่)
34. วีระยุทธ สุวรวงค์ (ตั้ม)
35. อนิรุทธิ์ สุทธวาวัน (เจ)
36. เกียรติศักดิ์ ถนอมศักดิ์ (ซีเกม)
37. วศิน สุพรรณกลาง (บีท)
38. พงศกร ชนะสิทธิ์ (กุ่ย)
39. อาทิตย์ ผันกระโทก (ตู๋)
40. ชัชพิสิฐ ลาภขุนทด
41. สุทัศน์ ทรัพย์กลิ่น (ปอ)
42. เกียรติศักดิ์ บุญการุณ (เรย์)
43. ณัฐกานต์ เปรี่ยมจอมศิริ (บีม)
44. กิตติศักดิ์ จะรับรัมย์ (ขนมเลย์)
45. กรกฎ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ (ตง)
46. พัสกร ศรีทอง (แจ็ค)
47. กษม พูนสถาพร (ซัลโว)
48. คณิน วันชัย (ต้อง)
49. ชยพล พิรักษา (ชาย)
50. ชิม ลีเชมมิแน้นท์ (ชิม)
51. ภัสรพงศ์ วรธงไชย (โป้)
52. รัตนชาติ ปลั่งกลาง (ไมค์)
53. ทัพพ์เทพ โชติธนัตกุลพงศ์ (อ๊อฟ)
54. กิตติพล จันทะรังษี (ปุ๊ก)
55. วงศกร ปทุมรังสรรค์ (แบงค์)
56. พิมลเศรษฐ์ วงศ์สนธิ์ (แทค)
57. อภิชิต คำแสน (บอส)
58. สิทธิศักดิ์ ศรอินทร์ (โน่)
59. ธนพัฒน์ คะรัมย์ (ออย)
60. ชนาพัฒน์ อายุวัฒน์ (เนม)
61. สุพรรณ เพ็ชรจันทร์ (โต้ง)
62. วิทย์ศักดิ์ ศิลปะ (เกม)
63. วัชรากร บาลสันเทียะ (ฟิวส์)
64. ชัชชานน อินทร์จอหอ (เดย์)
65. พิริยกร แถมกลาง (ตั๋ง)
66. ธนวัฒน์ บัวพนัส (ตั๋ม)
67. วัชรเดช วัชรมาลีกูล (วาวา)
68. อนุวัฒน์ พลไธสง (Type)
69. จตุพร วิเวกดัง (จ๊าบ)
70. ภูวดล สุกแสง (ดรีม)
71. ธนกฤต แสงภักดี (ปาย)
72. ณัฐพงศ์ พงศ์ศิวกร (กำปั้น)
73. ภูเบศ ไกยแจ่ม (เติ้ล)
74. ธนกฤต จีบกระโทก (กาย)
75. ธนาวุฒิ สุโพธิ์ (เต่า)
76. อรรถพล มุ่งพาณิชย์ (ยิ้ม)
77. ปณิธาน แก้วเพชร (ตั้ง)
78. พงศกร กรินทร์ (เจเจ)
79. นิวัฒน์ หะขุนทด (เต้)
80. สิทธิพร แย้มศรี (เป้)
81. สุรเชษฐ์ เกตุแก้ว (บอย)
82. ญาณกิตติ์ จันดากุล (แพน)

ผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมดให้มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.45 น. ที่ร้าน HYBRIDMAN.CYBERCAFE สาขาหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สามารถนำจอย PS4 ของตัวเองมาใช้ในแข่งขันได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมหน้างานได้ (รับเพิ่มจำนวนจำกัด)

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสวมใส่เสื้อสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซีเท่านั้น (ทุกรูปแบบ และปีใดก็ได้) และเตรียมบัตรประชาชนมาให้เรียบร้อย (สงวนสิทธิให้คนที่ออกบัตรประชาชนก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และมีที่อยู่ตามบัตรอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น)

เครดิต : นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี

บอลเต็ง บอลสเต็ป แทงขั้นต่ำ 10 บาท มีสเตป 2
LINE ID : @55GOLD

📣

รหัสแนะนำ ufzka55c หรือ ภคิน
Leave a Comment