บทสัมภาษณ์ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สวาทแคท

ขอขอบคุณ https://www.youtube.com/watch?v=-L1ItBuf-Cg

Leave a Comment